Wydawca treści Wydawca treści

Certygikaty

RDLP w Lyblinie posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC

 

FSC jest organizacją skupiającą instytucje zainteresowane promocją gospodarki leśnej odpowiedzialnej społecznie i przyrodniczo. FSC jest organizacją typu non-profit.

Celem działalności tej organizacji jest popularyzacja spsobu działalności gospodarki leśnej, która na zasadach równorzędnych uwzględnia aspekty ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze lasów i leśnictwa na całym świecie.

 

ZASADNICZE ELEMENTY SYSTEMU FSC

  1. Standardy - opisują prowadzenie dobrej gospodarki leśnej i procedury audytu badającego zgodność prowadzonej gospodarki leśnej z tymi standardami (certyfikacja FM).
  2. System - kontrola pochodzenia produktu w każdej firmie przetwarzającej produkty leśne (certyfikacja Coc).
  3. Zasady uzycia logo - oznakowanie każdego produktu pochodzącego z certyfikowanych lasów.

Certyfikat FSC jest dobrowolnym znakiem o który ubiegają się sprzedawcy drewna i jego produktów u akredytowanych jednostek.

 

Znak FSC oznacza, że drewno pochodzi z lasów gdzie spełnione są Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej.

 

W 2005 roku (25 listopada) Walne Zebranie członków Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska" przyjęło dokument pod nazwą "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce".

 

Więcej informacji na stronie RDLP Lublin i http://www.fsc.pl/

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

PEFC jest organizacją której głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez jednostki niezależne. PEFC jest organizacją typu non-profit.

 

ZASADNICZE ELEMENTY SYSTEMU PEFC

  1. Standardy - tworzą podstawę do oceny stanu gospodarki leśnej wszystkich form własności lasów w procesie certyfikacji, przez niezależny organ certyfikujący w ramach systemu PEFC oraz zawierają zdefiniowane kryteria certyfikacji zarówno dla pojedynczych obszarów leśnych, jak i poziomu regionalnego. W szczególności służą określeniu przedmiotu i zakresu audytu oraz ustaleniu zgodności stanu i prowadzenia gospodarki leśnej z wymogami systemu certyfikacji.
  2. System - nie określa minimalnego poziomu ani ograniczeń przy ustalaniu zgodności prowadzonej gospodarki leśnej z kryteriami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasu. Ustalenie zgodności leży w kompetencjach jednostki certyfikującej.
  3. Zasady uzycia logo - oznakowanie każdego produktu pochodzącego z certyfikowanych lasów.

Certyfikat PEFC jest dobrowolnym znakiem o który ubiegają się sprzedawcy produktów pochodzących z lasów zarządzanych w trwały i zrównoważony sposób u akredytowanych jednostek.

 

Znak PEFC oznacza, że drewno pochodzi z lasów gdzie spełnione są Zasady Trwałej Gospodarki Leśnej.

 

W 2005 roku (18 lutego) Rada PEFC Polska przyjęła dokument nr 4 pod nazwą "Polskie Kryteria i Wskaźniki Trwałego i Zrównoważonego Zagospodarowania Lasów dla Potrzeb Certyfikacji Lasów" (poprawiony w lipcu 2007).

 

Więcej informacji na stronie RDLP Lublin