Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Nadleśnictwo Sarnaki przez osobę Nadleśniczego zatwierdza Roczne Plany Łowieckie dla 21 obwodów dzierżawionych przez 16 kół łowieckich

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska.

Podstawowym dokumentem warunkującym gospodarkę łowiecką jest Ustawa z dnia 13 października 1995 roku - Prawo Łowieckie

Więcej na temat łowiectwa tutaj.

Myśliwi prowadzą selekcję  - zastępują duże drapieżniki – w oparciu o założenia wieloletniego planu Hodowlanego – sporządzanego raz na 10 lat.

Wykonawcą planu pozyskania i zagospodarowania zwierzyny są koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim na dzierżawionym obwodzie łowieckim.

Myśliwi odpowiadają za stan i budowę nowych urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki (paśniki, lizawki, ambony, woliery i inne) - uzupełniają zapasy karm i soli. Dokarmiają również zwierzynę poprzez uprawianie poletek łowieckich.
Ponoszą koszty związane z uszkodzeniami upraw rolnych przez zwierzynę - wypłacają odszkodowania rolnikom.

Rolą Nadleśnictwa jest nadzór nad zagospodarowania łowisk i zwierzyny.

Stan zwierzyny w Nadleśnictwie Sarnaki - porównania 2006 i 2013 rok

W 2013 roku dodatkowo oszacowano liczebność wydry na 120 osobników i bobra na 420.

W przeciągu 7 lat liczebność łosi, jeleni, jenotów, dzików, norki wzrosła dwukrotnie

Następuje wyraźny pojaw kuraka leśnego - jarząbka

Wyraźny spadek liczebności kuraka polnego - kuropatwy oraz zająca i tchórza