Aktualności

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Akcji V2 w Sarnakach

Wydarzenia

4 lipca 2021 roku odbyły się uroczystości rocznicowe bitwy, która miała miejsce w pobliżu wsi Jeziory w 1944 roku. W starciach z oddziałami niemieckimi brali udział żołnierze AK pod dowództwem Majora „Zenona”.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż 17 gatunków drewna wielkowymiarowego, 37 gatunków sadzonek drzew i krzewów. W okresie przedświątecznym można nabyć również choinki.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Sarnaki nie prowadzi Ośrodków Hodowli Zwierzyny (OHZ)

Zagrożenie pożarowe

Fascynuje bogactwem form życia, zachwyca pięknem krajobrazu, jest dobrem całego narodu. Pożary lasów uświadamiają nam, jak kruchym jest organizmem.

Monitoring gospodarki leśnej

Wyniki monitoringu gospodarki leśnej w 2020r. (wg. stanu na 31.12.2020r.)

Lasy monitorowane

Straż Leśna Nadleśnictwa Sarnaki prowadzi monitoring wizyjny

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, Nadleśnictwo Sarnaki przedstawia poniżej obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO:

Zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie podstawowym