Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa

Zadaniem leśników jest prowadzenie gospodarki leśnej, otaczanie lasów ochroną i powiększanie zasobów leśnych.

LASY NADLEŚNICTWA SARNAKI

Nadleśnictwo zarządza lasami Skarbu Państwa o powierzchni 10462,06 ha, w jego zasięgu znajduje się również ok. 11,3 tys ha lasów prywatnych.

Głównym gatunkiem lasotwórczym w Nadleśnictwie Sarnaki jest sosna pospolita, zajmująca 66 % pow., dąb 21% inne gat. to: brzoza, olsza, modrzew, sporadycznie świerk. Na terenie Nadleśnictwa występuje 68 % siedlisk lasowych,  30% siedlisk borowych, 1%  olsów i 1% łęgów i olsów jesionowych.

Na naszym terenie występuje wiele rzadkich i chronionych roślin, np.: tajęża jednostronna, parzydło leśne, wielosił błękitny. Zadaniem leśników jest prowadzenie gospodarki leśnej, otaczanie lasów ochroną i powiększanie zasobów leśnych.

Wynikiem prawidłowo prowadzonej gospodarki leśnej jest stale rosnący zapas drzewostanów i zwiększająca się powierzchnia leśna oraz posiadanie międzynarodowego certyfikatu FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC  świadczącego o stosowaniu światowych standardów gospodarki i ekologii krajów rozwiniętych.

 Położenie Nadleśnictwa Sarnaki, płynąca rzeka Bug z systemem starorzeczy, różnorodność świata roślinnego i zwierzęcego oraz pagórkowata rzeźba terenu i urozmaicone krajobrazy zachęcają do wycieczek pieszych i rowerowych.

W celu popularyzacji ochrony pięknego zakątka przyrody zostały utworzone dwie ścieżki przyrodniczo-leśne umożliwiające turystom zapoznanie się z najciekawszymi fragmentami lasu oraz poznanie pracy leśników (więcej informacji o ścieżkach pod LINKIEM).

    W malownicze krajobrazy tych terenów wkomponowane są wiatraki, młyny wodne na rzece Tocznej oraz liczne dwory mówiące o historii i tradycji tych ziem. Do najlepiej zachowanych i godnych zobaczenia należą dwory w: Korczewie, Ruskowie, Mężeninie, Kownatach, Puczycach, Chotyczach, Hruszniewie, Huszlewie, Zabużu, czy obecna siedziba Nadleśnictwa.