Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitoring wizyny

Straż Leśna Nadleśnictwa Sarnaki prowadzi monitoring wizyjny

Grunty Nadleśnictwa Sarnaki o powierzchni ok 10 460 ha będące własnością  Skarbu Państwa, objęte są nadzorem mobilnych foto pułapek. Nadzór prowadzony jest w celu  zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. oraz Zarządzenie Nr 31/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji systemu monitoringu wizyjnego Posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki"

 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, informujemy jednocześnie, iż Nadleśnictwo Sarnaki, ul. 3 Maja 6/4, 08-220 Sarnaki jest ich Administratorem Danych.

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Pozyskiwanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.