Lasy nadleśnictwa

Zadaniem leśników jest prowadzenie gospodarki leśnej, otaczanie lasów ochroną i powiększanie zasobów leśnych.

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie

Przesłanką do powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego były wyjątkowe walory przyrodnicze Lasów Janowskich, bogata historia gospodarki leśnej, dorobek naukowo – badawczy i popularyzatorski oraz kadra leśników o wysokich kwalifikacjach.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Mapy lasów

Jest to Interaktywna mapa ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Zawiera kilkadziesiąt warstw z danymi, które można wyświetlać lub nie – w zależności od potrzeb.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.