PRZETARGI, ZAMÓWIENIA, ZARZĄDZENIA

Informacje dotyczące przetargów, zamówień i zarządzeń.

W związku z trwającymi pracami nad migracją Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) na platformę GOV.PL/BIP poniżej przedstawiamy informację do trwających postępowań, dane do dnia 01.07.2021 r. dostępne sa --> pod adresem <--

Plan postępowań Nadleśnictwa Sarnaki w 2021 roku --> pod adresem <--

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Sarnaki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wyborze stron postępowania - w załączeniu

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

 

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Sarnaki - pismo w załączniku

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Dubicze, obręb ewidencyjny Litewniki Nowe – odcinek km 0 + 000 do 0 + 1300,00”