Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

W zasięgu Nadleśnictwa  znajdują się dwa parki krajobrazowe : „Podlaski Przełom Bugu" oraz „ Nadbużański Park Krajobrazowy"

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu

- utworzony w 1994, zajmuje powierzchnię 30 904 ha, otoczony otuliną o powierzchni
17,13 km² (17 131 ha)
Park wyróżnia się łagodnie zarysowanymi wzgórzami - pozostałość ostatniego zlodowacenia. Kluczowym elementem krajobrazu jest największa meandrująca, nieuregulowana rzeka Europy - rzeka Bug.

Na terenie parku można spotkać co najmniej 22 chronione gatunki roślin i wiele rzadkich ptaków.

 

Nadbużański Park Krajobrazowy
-utworzony w 1993 roku, zajmuje powierzchnię 741,36 km² (74 136 ha), otoczony otuliną o powierzchni 395,35 km² (39 535 ha)
Jest jednym z największych Parków Krajobrazowych w Polsce.
Leży na lewobrzeżnej części Doliny Dolnego Bugu - między ujściami rzek Toczna i Liwiec. Do terenu parku zalicza się obszar leśnej Puszczy Białej, Borów Łochowskich i Lasów Ceranowskich.