Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny

Przesłanką do powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego były wyjątkowe walory przyrodnicze Lasów Janowskich, bogata historia gospodarki leśnej, dorobek naukowo – badawczy i popularyzatorski oraz kadra leśników o wysokich kwalifikacjach.

 

LEŚNY KOMPLEKS PROMOCYJNY "LASY JANOWSKIE" 

     Na podstawie Zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie. Leśnych Kompleksów Promocyjnych całość obszaru Nadleśnictwa Janów Lubelski uznana została za Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Janowskie. Był to wówczas jeden z 7 LKP utworzonych w Polsce (obecnie jest ich 25). Leśny Kompleks Promocyjny to próba pogodzenia gospodarczego wykorzystania lasu z ochroną jego walorów przyrodniczych. Podkreśla się także edukacyjne i społeczne funkcje lasu.

Więcej informacji po kliknięciu na baner poniżej: