Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze w Nadleśnictwie Sarnaki

W Nadleśnictwie  Sarnaki korzystamy z publicznych środków zewnętrznych - szczegółowa lista znajduje się na stronie BIP pod linkiem: PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Pozyskane fundusze były przeznaczone między innymi na:

- pokrycia kosztów sporządzania planów zalesień PROW

- doposażenia Izby Edukacyjnej Nadleśnictwa Sarnaki

- wykonania ścieżki przyrodniczo-leśnej w Leśnictwie Mierzwice

- wykonania zbiorników małej retencji wodnej

- renowacji rowów doprowadzających i odprowadzających wodę  
  do zbiorników małej retencji