Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Sarnaki prowadzi edukację ekologiczną i umożliwia dostęp do własnych obiektów służących do celów edukacyjnych

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się:

Izba edukacyjna

Obecnie Izba znajduje się w bliskim sąsiedztwie biura Nadleśnictwa i zawiera około 100 eksponatów ssaków, ptaków i gadów Polski. Wszystkie prezentowane zwierzęta występują na terenie Nadleśnictwa z wyjątkiem muflona, jelenia sika oraz żubra. Oprócz dużych eksponatów w izbie znajdują się gabloty z owadami, płaskorzeźby i strony zielnika z rzadkimi roślinami. Izba jest wyposażona w projektor multimedialny, nagłośnie oraz pomoce naukowe (książki, albumy, mapy).

W Izbie zmieści się do 36 osób (ilość miejsc siedzących).

 

Obiekt małej retencji

Zbiorniki powstały w 2004 w bezpośrednim sąsiedztwie biura Nadleśnictwa. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi około 2 ha (powierzchnia lustra wody ok 1,2 ha). Znajdują się na nim dwa zbiorniki z wyspami. Wzdłuż rzeczki Chlebczanki umieszczono eksponaty przybliżające  prace związane z  żywicowaniem, pokazujące objawy chorób drzew, proces historycznego przecierania drewna, budowę dziupli, działalność bobrów. Na tablicach zawarto informacje o całym nadleśnictwie, o wpływie małej retencji na otoczenie, o organizmach wodnych. Przygotowane są również 3 wiaty z ławkami i stołami rozmieszczone w różnych częściach obiektu oraz miejsce na ognisko z zapleczem (opał, kosze z segregacją śmieci, toaleta).

            Na terenie obiektu znajduje się kapliczka Świętego Franciszka z Asyżu, Dąb Papieski oraz tablica upamiętniająca tragicznie zmarłego dyrektora RDLP i wieloletniego Nadleśniczego Nadleśnictwa Sarnaki – Jana Okrucha.

 

Ścieżka Przyrodniczo – Leśna w Mierzwicach

Ścieżka powstała w 2000 roku na terenie leśnictwa Mierzwice – ma formę dwóch pętli umożliwiających przejście w krótszym wariancie 2,5 km (ok. 1.5 h zwiedzania) i dłuższym 4,7 km (ok. 2,5 h zwiedzania).

Przechodzi przez teren zróżnicowany pod względem budowy geologicznej (wąwozy), pokazuje budowę piętrową drzewostanów (jedno i dwupiętrowych) – na różnych etapach rozwoju (uprawy, młodnika, tyczkowiny, drągowiny i drzewostanów starszych klas wieku),
o zróżnicowanych siedliskach i składach gatunkowych. Szlak wiedzie przez teren rezerwatu, w pobliżu źródliska i przez drzewostany gospodarcze. Na trasie jego przebiegu wyznaczono 16 punktów informacyjno-przystankowych. Początek ścieżki ma miejsce na parkingu umożliwiającym pozostawienie pojazdu mechanicznego (również autobusu)

 

Ścieżka przyrodniczo-leśna w leśnictwie Kisielew

Ścieżka powstała w 2004 roku na terenie dwóch leśnictw Kisielew i Drażniew – obecnie połączonych w jedno leśnictwo Kisielew. Swój początek ma w miejscowości Rusków koło pałacu – w którym obecnie znajduje się niepubliczna szkoła podstawowa. Długość ścieżki wynosi około 10 km. Przejście jej pieszo w jedną stronę zajmuje blisko 2,5 godz. – jest ona przeznaczona głównie do zwiedzania rowerowego – szacowany czas przejazdu w jedną stronę około 1,5godz. Na wyznaczonym szlaku znajduje się 11 punktów z opisanymi ciekawostkami związanymi z łowiectwem, ochroną przyrody, gospodarką leśną oraz z historią – jeden z punktów znajduje się przy leju powstałym w wyniku wybuchu rakiety V2. Na ścieżce znajdują się miejsca przystankowe wyposażone w ławki, stoliki i zadaszenia.

 

Szkółka leśna w Zabużu

Leśnictwo selekcyjno-nasienno-szkółkarskie Szkółka Zabuże oprócz swojej podstawowej działalności – produkcji materiału sadzeniowego, prowadzi czynną edukację leśną społeczeństwa. Przygotowana infrastruktura – tablice informujące o gatunkach hodowanych sadzonek, ich wieku i symbolu produkcyjnym, 3 wiaty, miejsce na ognisko, zbiornik retencyjny z wyspą – zachęcają do odwiedzin.