Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Użytkowanie rębne, jest to pozyskanie drewna w drzewostanach, które osiągnęły odpowiedni wiek do ich wycięcia. Wykonywanie tych cięć odpowiednim rodzajem rębni, pozwala na uzyskanie właściwego odnowienia lasu czyli nowego pokolenia drzew. Służy również dostosowaniu przyszłego pokolenia do siedliska oraz wyprzedza proces deprecjacji drewna.

 

Natomiast pozyskanie drewna w użytkowaniu przedrębnym, są to zabiegi pielęgnacyjne w drzewostanach młodszych klas wieku, takie jak czyszczenia późne oraz trzebieże wczesne i późne. Prowadzone są w celu uzyskania drzewostanów, jak najlepszej jakości.

 

Pozyskane drewno, stanowi surowiec, który zaspokaja potrzeby, zarówno społeczeństwa jak i przemysłu drzewnego oraz innych gałęzi gospodarki np. energetyki, gdzie warto podkreślić -drewno jest odnawialnym surowcem naturalnym.

 

Ilość drewna do pozyskania, nazywa się etatem cięć. Wielkość etatu dla nadleśnictwa ustala się na okres 10 lat. W Nadleśnictwie Sarnaki średnioroczne pozyskanie drewna według etatu cięć wynosi:

 

1.     Użytkowanie rębne

- rębnie zupełne 2 242 m3, na powierzchni odnowienia 8,91 ha

- rębnie złożone 21 977 m3, na powierzchni odnowienia 78,38 ha

 

2.     Użytkowanie przedrębne

- czyszczenia późne 258 m3, powierzchnia 33,68 ha

- trzebieże wczesne 4 113 m3, powierzchnia 186,38 ha

- trzebieże późne 17 345 m3, powierzchnia 503,83 ha