Lista aktualności Lista aktualności

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Sarnaki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzone w trybie podstawowym

Informacja o wyborze stron postępowania - w załączeniu

Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

 

Informacja o kwocie jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu pn. Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku biurowym Nadleśnictwa Sarnaki - pismo w załączniku